Miałeś wypadek ? Nie zwlekaj, zgłoś się po odszkodowanie!

Miałeś wypadek ? Nie zwlekaj, zgłoś się po odszkodowanie!

compenso_ol

Jest okres wakacyjny tj. okres wzmożonej ilości kolizji na drogach. Sprzyjają temu  zarówno złe warunki pogodowe, jak i rozkojarzenie kierowców, których koncentracja jest znacznie obniżona. Do tego dochodzi zły stan polskich dróg oraz nieprzewidywalne czynniki losowe. Nawet jazda w sposób ostrożny i wolny nie jest w stanie uchronić nas w stu procentach przed wypadkiem.

Jeżeli w wyniku wypadku samochodowego, poszkodowany, nie będący sprawcą wypadku, doznał uszkodzeń ciała, przysługuje mu, jak i innym osobom uczestniczącym w wypadku, odszkodowanie z OC sprawcy. Pamiętać należy, że wysokość wypłaconych kwot nie ogranicza się jedynie do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lecz obejmuje również zadośćuczynienie za doznane krzywdy, w tym cierpienia psychiczne, utrudnienia związane z codziennym funkcjonowaniem, stres. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to również obowiązek jaki spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

W takim przypadku poszkodowany powinien zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiada wykupioną polisę OC oraz przedłożyć komplet niezbędnej dokumentacji, umożliwiającej likwidację szkody. Może to uczynić również przed zakończeniem leczenia. Czynności te można również zlecić firmie zajmującej się dochodzeniem odszkodowań.

Czasami jednak walka o wypłatę odszkodowania przypomina walkę „z wiatrakami”. Zakłady ubezpieczeń przyznają znacznie zaniżone odszkodowania lub odmawiają ich wypłaty w ogóle.

Warto więc zastanowić się nad powierzeniem wykonania wszelkich czynności związanych z likwidacją szkody firmie profesjonalnie zajmującej się dochodzeniem odszkodowań. W takim przypadku poszkodowany nie musi martwić się o formalności, a profesjonaliści zadbają o to by wypłacono mu jak najwyższe odszkodowanie.

Jeżeli zgłosi się do nas klient, poszkodowany w wypadku lub wskutek jakichkolwiek innych okoliczności np. poślizgnięcia się czy upadku sporządzamy bezpłatną analizę prawną. Następnie sporządzamy wszelką niezbędną dokumentację potrzebną do likwidacji szkody i ustalamy podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania. Reprezentujemy naszych klientów w trakcie całego procesu likwidacji szkody. Posiadamy własną kancelarię prawną, co jest zasadniczym atutem, która reprezentuje naszych klientów przed Sądami – w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić należnego odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości. Upraszczając można stwierdzić, że powierzając nam prowadzenie sprawy, poszkodowany nie musi się niczym martwić i w spokoju czeka tylko na wypłatę należnego mu odszkodowania – mówi Prezes Zarządu DKS Polska sp. z o.o. w Olsztynie

Koszty postępowania ustalane są indywidualnie, jednak co najważniejsze dla naszych klientów nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za proces likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości uzyskanego odszkodowania i płatne jest dopiero po jego wypłacie.

Previous CBA zatrzymało byłego dyrektora ZDiM w Olsztynie oraz dwóch przedsiębiorców
Next Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci proboszcza ze wsi Zagaje

You might also like

Wiadomości Region

Deszczowa pogoda nie odstraszyła turystów zmierzających na Pola Grunwaldzkie

Deszczowa pogoda nie odstraszyła turystów zmierzających na Pola Grunwaldzkie. Z każdą godziną przyjeżdża coraz więcej osób. Organizatorzy przewidują, że w tym roku inscenizację bitwy pod Grunwaldem obejrzy nawet 100 tysięcy

Bez kategorii

Ełk: Zabawa na zamarzniętym jeziorze o włos od tragedii

Dzięki reakcji przypadkowego świadka i pomocy policjantów, trzy dziewczynki bezpiecznie dotarły do brzegu rozlewiska. Okazało się, że dzieci bawiły się na zamarzniętym akwenie, ale pokrywa lodowa zaczęła pod nimi pękać.

Bez kategorii

Forum Rozwoju Olsztyna wygrało w sądzie z MPEC

Społecznicy z Forum Rozwoju Olsztyna (FRO) sądownie wywalczyli dostęp do rejestru umów, które zawierało od 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). Spółka odmawiała informacji, argumentując to m.in. zagrożeniem terrorystycznym.